| επικοινωνία |
Home > επικοινωνία
επικοινωνία

Στα αποτελέσματα σημειώνονται οι επιτυχίες των μαθητών του ινστιτούτου στις κυριότερες σχολές των Κυπριακών και Ελληνικών Πανεπιστημίων γιατί εκεί υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός.

Η επιτυχία των μαθητών του ινστιτούτου Μαυρή, σ' αυτές τις σχολές, συνοδεύεται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, με τη πρώτη τους προτίμηση και με τις πρώτες θέσεις στη σειρά κατάταξης των επιτυχόντων.

Για τις εξετάσεις GCE τα αποτελέσματα οφείλονται στη πρώτη εξέταση και όχι στην επανάληψη εξετάσεων για σκοπούς βελτίωσης βαθμών.


Click to download file: Results2007-08.pdf